Atributy alegorií


Alegorie v našem slova smyslu je výtvarné zobrazení lidských vlastností, událostí, obecných pojmů atd., jako jsou žárlivost, bohatství, jaro, historie či čas. Nejčastěji má podobu jejich personifikace. Alegorie pochází až z římského období. Naše určování se bude týkat převážně soch vzniklých v posledních 500 letech.

Následující atributy jsou jen orientační, důležité je také jak se dotyčná osoba tváří či co s těmi atributy dělá. Jestliže mladý usměvavý muž drží v ruce pochodeň a meč, není to alegorie zlosti ale spíše zobrazení Área. Ale vztek a zlost k Áreovi patří. Tyto atributy nemají mnoho společného s vlastnostmi tzv. silových zvířat.

Prakticky každé antické božstvo, múza či héros je současně alegorií toho, čím vládne či toho, co představuje. Například Démétér zemědělství a orbu, Afrodíté krásu a vášeň a podobně. Atributy božstev jsou starší, než atributy alegorií, takže je-li Hekaté zobrazena se psem, není to atribut věrnosti.


Afrika - černoška

Amerika - dívka se zástěrkou či čelenkou z per

Asie - dívka s půlměsícem

Astronomie - pergamen s hvězdami, dalekohled, nebeská koule

Báchorka - sfinx

Bázlivost - zajíc, zaječí uši

Bohatství - roh hojnosti, váček s penězi

Cudnost - plachetka na hlavě, lilie

Dobrodiní - řetěz (spoutává dobrodince)

Evropa - žena podobná Athéně

Chovatelství - Pan s dobytkem a psem

Chytrost - zrcadlo s držadlem z hada

Idyla - Pan ověnčený polním kvítím

Lakota - ještěr nebo had hlídající truhlu nebo pytel peněz

Láska bratrská - dvojčata, dvě hvězdy

Láska dceřinná - žena kojící starce

Láska manželská - dvě holubice, dvě srdce ale také zhaslá pochodeň

Láska mateřská - kojící matka, pelikán

Láska sesterská - tři Charitky (Grácie)

Láska synovská - syn nesoucí na ramenech otce

Lékařství - Asklépios nebo Hygieia či jejich atributy

Povaha flegmatická - obtloustlý muž, želva, hlemýžď, lenochod

Povaha cholerická - mladík tasící meč, rozčepýřený krocan či kohout

Povaha melancholická - mrzutá starší osoba s dýkou, podpírá si hlavu

Povaha sankvinická - mladík s bičíkem, sklenicí vína, kostkama či komickou maskou

Malířství - paleta a štětec

Marnivost - na hlavě paví péra, hledí do zrcadla

Mír - palmová ratolest nebo palma v ruce

Mlčenlivost - prst na ústech

Moudrost - sova, někdy i množství knih

Naděje - kotva

Námořnictví - kompas, veslo či malá loď v ruce

Nestálost - větrná korouhev

Nevděk - had, břečtan (poškozuje hostitele)

Ostražitost - jeřáb stojící na jedné noze, v druhé drží kámen. Též hodony a kohout.

Osud - hořící pochodeň obtočená hady, kolo s vpletenými postavami.

Pilnost - úl či mraveniště

Pokrytectví - maska na obličeji

Posměch - vztyčený prostředníček (římský prst posměchu)

Sláva - trubka ověnčená vavřínem

Stálost - kostka či krychle

Svoboda - hůl s kloboukem, palma

Udatnost - palcát a meč, lev, lví kůže

Vděčnost - čáp s miskou

Veselost - kytka za kloboukem, kytice a víno v ruce

Věrnost - klíč, klíče, pes

Zásluhy - předmět uprostřed vavřínového věnce (meč - za hrdinské činy, kniha - za literaturu)

Závist - hadí vlasy, kouše si do rukou

Zlomyslnost - opice

Zlost - meč, pochodeň, někdy hadí vlasy.

Zoufalství - přelomená kotva, meč proti vlastní hrudi

Žvanivost - husa, kachna, papoušek


Hlavní menu