Atributy božstev a některých mýtických bytostí


Adónis - luk, šípy, oštěp, divočák

Afrodíté (Venuše) – myrta, růže, jablko (sváru), mák (symbol plodnosti), holubice, vrabec, vlaštovka (posel jara), husa, labuť, delfín, lípa, zrcadlo, lastura někdy i beran nebo pes (znak oddanosti), někdy má nakloněnou hlavu do boku

Aktaión - luk, šípy, psi

Amfitríté (Salacia)– néreovna, na tváři někdy krabí klepeta, ryby, žezlo opletené řasami

Apollón (Apollo) – bezvousý, vavřín, delfín, vlk, cikáda, ještěrka, myš, jestřáb, havran (vrána), labuť, had, luk, šípy, toulec, lyra, vavřínový věnec

Árés (Mars)– přilba, zbroj, štít, kopí, sup, pes, někdy i pochodeň

Artemis (Diana) – luk, šíp, toulec, laň, divočák, medvědice, lvice, pes, půlměsíc, někdy pochodeň

Asklépios (Aesculap) – starší muž, opírá se o hůl, had, kohout nebo tyč bez hada a had na zemi

Athéna (Minerva) – oliva, sova, přilba, náprsní štít (aigida) s Medúzou, kopí, štít (někdy s hadem)

Božstva řek – zobrazována vleže, často s rohem hojnosti nebo s veslem, většinou fousatí, často s rohy na hlavě, s nádobou, ze které teče voda

Božstva větrů - létající, okřídlená, často s nafouklými tvářemi

Démétér (Ceres) – klasy (často věnec z klasů), makovice, pochodeň, ošatka s plody, vepř, vysoký klobouk, v ruce žezlo, srp i pochodeň

Dionýsos (Bakchos, Liber) – ženské rysy, réva, břečtan, pardál, tygr, rys, osel, kozel, delfín, mitra z révy, hrozen, thyrsos - hůl zakončená šiškou někdy ověnčená břečtanem, jedlová šiška, nádoba na víno, méně často roh hojnosti

Eós (Aurora) – křídla, pochodeň, kohout, někdy hvězda na hlavě

Erós (Amor, Cupido) – luk, toulec, křídla, někdy i pochodeň, růže, holub, hrdlička, velmi často v dětské podobě

Erýnie (Furiae) starší ženy s hady ve vlasech, děsným pohledem a někdy i s vyplazeným jazykem, v rukou trestající nástroje, dýky, dútky,..

Flóra (Chlóris) – kytice a květy často v košíku

Gáia (Tellus, Terra) – vynořuje se ze země, krmí děti, leží na zemi a drží roh hojnosti

Ganymédes – s orlem, s miskou nalévá orlu, nebo bohům, špičatá čapka

Geniové lidí (strážní duchové) - jinoch se zakrytou hlavou, v ruce roh hojnosti nebo miska

Geniové místa - hadi pojídající ovoce

Hádés (Pluto) – zasmušilý, fousatý, v ruce žezlo nebo dvojzubec popřípadě klíče, trojhlavý pes Kerberos, kohout, přilba, roh hojnosti, dvojzubec, klasy, cypřiš, narcis

Hébé – nalévá nektar, často s Héraklem

Héfaistos (Vulkán)– kovářské nářadí, kovářská zástěra, čepice často špičatá, často vousy, oheň, někdy i dvousečná sekera

Hekaté (Trivia) – jedno tělo s pochodní, tři těla nebo tři hlavy, pochodeň, had nebo provaz, dýka, klíče, nad sebou obraz slunce či měsíce

Hélios (Sol)– (koruna s) paprsky od hlavy, koně a spřežení, kohout, podoba – starší Apollón

Héra (Juno)– granátové jablko, lilie, kukačka, páv, jeřáb, v ruce žezlo, korunka, čelenka nebo vínek, vysoký klobouk, někdy i půlměsíc, jako Juno i husa

Héraklés (Hercules) – lví kůže, kyj, vícehlavý pes

Hermés (Merkur)– klobouk se širokou střechou často okřídlený, sandály s křídly, kérykeion neboli caduceus (hůl s dvěma hady a kuličkou na konci), měšec, ibis, někdy i had, někdy v podobě pastýře a to i se psem či s ovcí nebo kozou

Hestia (Vesta) – plachetka, obětní miska v ruce, žezlo, kruhové ohniště, pícka, méně často římské atributy dub, datel, sojka

Hygieia – miska, někdy z ní napájí z misky hada

Hypnos (Sommus) - makovice, ještěrka, někdy jede na lvu

Hyménáios (Hymenaeus) - pochodeň, svatební závoj

Charitky (Grácie) - zpravidla tři mladé ženy, růže, jablko, myrta, kostky

Iris – křídla, kérykeion neboli caduceus (hůl s dvěma hady a kuličkou na konci), džbán

Janus, Ianus – dvě tváře, v ruce klíče

Kentaur - napůl člověk, napůl kůň

Kybelé (Rhea Kybelé) –  korunka ve tvaru hradeb, lvi, žezlo, často sedí na trůně

Marsyás - flétna, ocásek

Moiry (Parcae, Parky) - stařeny, Kóthó s vřetenem, Lachesis souká niť, Athropos s nůžkami

Morfeus - makovice, roh hojnosti

Múzy

  Kalliopé (epika) – vosková tabulka a rydlo, svitek, kniha

  Euterpé (lyrika a hudba) – flétna nebo dvojitá flétna

  Melpomené (tragedie) – v ruce tragická maska (škraboška), břečťanový vínek, opírá se o tyč, meč či kyj, boty s vysokými podpatky

  Tháleia – (komedie, pastýřský a žertovný zpěv) – pastýřská berla, komická škraboška

  Erató (milostné) – kithara (zde ve smyslu velká lyra), hořící pochodeň, někdy ji doprovízí Erós

  Terpsichoré (tanec) – lyra

  Kleió (historie a písem.) - svitek papyru (polootevřený), nádoba se svitky, kniha, vavřín ve vlasech

  Uránia (astronomie a metafyzika) – globus, někdy ukazuje rukou k nebesům

  Polymnia, Polyhymnia (náboženský zpěv a řečnictví) – bez atributů, halí se do roucha, někdy prst před ústy

Nemesis – někdy s křídly, uzda krotící náruživost, trestající meč, bič nebo důtky, noha na kole

Néreus - ctihodný stařec na delfínu

Néreidy - (polo)nahé dívky, někdy s rybími ocasy, na vlnách

Niké (Victoria) – často křídla, páska ve vlasech, věnec, palma nebo zbraň v ruce

Nymfy - mladé (polo)nahé dívky

Nyx (Nox) - černá nebo v černém voze, černé roucho či závoj, křídla, někdy i pochodeň

Ókeanos - stařec na trůně z mušle

Orfeus - lyra

Pan (Lupercus) – sýrinx = Panova "flétna", flétna, píšťalka, kopýtka, kozlí nohy

Palamión - malý chlapec na delfínu

Pandóra - malá truhlička

Paris - pes, špičatá čapka, v ruce jablko (sváru)

Persefóné (Proserpina) – přísná vládkyně nebo dívka s pochodní, s břečťanovým věncem, granátové jablko, klasy, mák, kosatec, narcis, kohout, zrcadlo

Poseidón (Neptun)– kůň, býk, delfín, borovice, trojzubec

Pomona - ovoce, fíky, hrozny, zahradnický nůž, pes

Priápos - starší muž s ovocem, nožem žabkou, někdy s velkým fallem

Prométheus - přikován, orel mu klove játra

Psyché - okřídlená dívka, křídla motýlí, ne ptačí,

Rhea  Kybelé (Kybelé) –  korunka ve tvaru hradeb, lvi, žezlo, často sedí na trůně

Saturnus (Kronos) - srp, osel (tvrdohlavost), přesýpací hodiny, někdy zabíjí či nese dítě

Satyrové a Silénové - rohy, růžky, kozí ohony 

Seléné (Luna) – starší Artemis, srpek na čele, pochodeň, někdy i spřežení s koni či bílými kravami

Seirény - dívky s křídly, ptačí nohy nebo rybí ocas

Thanatos (Mors) - okřídlený jinoch zhasínající pochodeň, někdy zkřížené nohy

Themis (Themis, Iustitia) – váhy, roh hojnosti, někdy meč a zavázané oči

Triptolemos - klasy

Tritón – napůl člověk, napůl ryba, ulita na troubení (Kentaurotritóni mají ještě přední nohy koňské)

Tyché (Fortuna) – roh hojnosti, klasy, chová malého Pluta, kormidlo nebo veslo (řídí osudy), kolo nebo koule (nestálost), koruna, někdy stojí na kouli (vrtkavost osudu)

Vertumnus – věnec klasů nebo listí na hlavě, roh hojnosti s plody v ruce

Zeus (Jupiter) – dub, orel, olivový někdy i révový věnec, socha bohyně Niké v ruce, žezlo, blesk, hromoklín, někdy i labrys - dvousečná sekera


Přidal jsem i některé "lidské" mýtické postavy. Jsou zde hnědě.


Hlavní menu