Sochy a reliéfy mýtických postav

v dalších lokalitách

 

Jihomoravský Héfaistis v kroji na křížení Brněnské a Masarykovy v Kloboukách u Brna

 

 

Demétér s dítětem na nádvoří gymnázia v Kloboukách u Brna

 

 

 Malý odskok na Slovensko. Dvě Afrodíty v areálu termálního koupaliště Podhájská

 

 

 Další Afrodíte na hlavní ulici v Rajhradu

 

 

 Vodnářský motiv z kašny na náměstí v Hustopečích

 

 

Malý Zeus na svém orlu zdobí fontánu uprostřed náměstí ve Vyškově

 

 

Alegorie vinařství na nádražní budově ve Veselí nad Moravou.

 

 

Themis na radnici v Kolíně

 

 

Do minulosti hledící novodobá Persefoné u kulturního domu v Miroslavi

 

 

Novodobá Afrodíté u zámku v Miroslavi. Postava má spíše rysy Artemidy (širší ramena než boky), ale ta se jen tak lehkovážně neobnažuje.

 

 

Poseidon uprostřed rybníka v Loučné v Jeseníkách

 

 

Božská poselkyně Iris z Karlovy Studánky. Archetyp Artemis.

 

 

Amfitríté před kinem v Přibyslavi. Představuje vznešenější archetyp Afrodíté.

 

 

Nedávno restaurovaná Afrodíté vévodí parčíku uprostřed náměstíčka v Doubravníku u Tišnova.

 

 

Soudobá Demétér a soudobá Afrodíté v Dyjákovicích na Znojemsku

 

 

Tuto sochu jsem objevil v Hrotovicích na Třebíčsku. Je to svatý Vendelín, patron zemědělců a pastevců. Z archetypálního pohledu zobrazuje pastýře Herma (Merkura).

 

 

Tato parafráze sousoší "Silénos s malým Dionásem" od antického sochaře Lýsipa se nachází na náměstí v Telči. Archetypálně Hermés pastýř. Všimněte si kozí kůže na sloupku.

 

 

 

Reliéf Poseidona na jednom z nádvoří zámku v Telči

 

 

 

Novodobá Demétér s dítětem hledící do budoucnosti. Socha na památníku obětí první světové války v Nové Říši

 

 

 

Helenku z Mrštíkovic Pohádky máje nalezneme před Podkomorskou myslivnou nedaleko Ostrovačic (u Brna). Reprezentuje archetyp ......  Ti, co sem chodí častěji už vědí. Nebo ne?.

 

 

 

Demétér na fontánce v průmyslovém areálu na severním okraji Šlapanic u Brna. V rukou má košíky a jeden z nich s úrodou.

 

 

 

Afrodíté na fontánce na severním okraji Šlapanic u Brna. Je nahá a v ruce drží granátové jablko.

 

 

 

Třetí bohyně na fontánce na severním okraji Šlapanic u Brna. Ale kdo to je? Nějaké součástky v pravé ruce a u levé nohy by nás směrovaly k Athéně, ale na tu je docela spoře oděná. Artemis by zase nedržela součástky. Pro Athénu mluví ovšem fakt, že vedle sebe jsou bohyně tři, tudíž by se mohlo jednat o jakousi parafrázi Paridova soudu, při kterém se pragmatická Athéna klidně poobnažila. Co by neudělala pro své vítězství. Slabinou tohoto pojetí je ovšem pak Héra zobrazená jako Démétér.

 

 

*****

 

 

Před zámkem v Miloticích na Kyjovsku se nachází dvě sfingy a několik soch s neantickými náměty. Za zámkem stojí dvě malá lapidária. V jednom z nich jsou kopie soch s křesťanskými náměty, ve druhém s antickými. S některými z nich jsme se již setkali. Jsou zde Dionýsos a Flora (Afrodíté) z Jevišovic, Zeus z Jaroměřic, Eros a Psýché a Alegorie jara (č.13) ze Slavkova. Zde si prohlédneme ještě jednu a vydáme se do jiných lokalit. 

 

  

 

Archetyp Poseidóna (Neptuna) v zámeckém lapidáriu v Miloticích. Socha je zde nazvána Alegorie vody.

 

 

*****

 

Další Poseidon na kašně uprostřed Jihlavského náměstí

 

 

Také Krakonoš sedící na kašně uprostřed Trutnovského náměstí reprezentuje archetyp Poseidóna (Neptuna). Oba jsou náladoví a oba přinášejí do svého "revíru" jednou krásné počasí a jindy mlhy nebo bouřky.

 

 

     Zeus (Jupiter) s orlem a hromoklínem zámeckém parku v Lednici

 

 

Héra (Juno) s neantickou korunkou tamtéž

 

 

 

Sfingy na zámku v Mikulově. Sfinx, počeštěle Sfinga měla ženskou hruď, křídla a lví tělo. Mikulovské sfingy jsou oproti těm antickým více ženské.

 

 

 

Hygieia, bohyně zdraví a dcera Asklépiova, s hadem a čápem. Tento reliéf se nachází na domě nedaleko hlavního náměstí v Jičíně

 

 

 

Mořská bohyně Amfitríté (Salacia), manželka Poseidónova (Neptunova) na kašně na hlavním náměstí v Jičíně,

 

 

 

Opět Hygieia, tentokráte z terasy zámku v Černé Hoře. Všimněte si, hada, kterého krmí z nádoby.

 

 

Mohla by to být královna moří a Poseidónova (Neptunova) manželka Amfitríté nebo jakákoli vodní či mořská nymfa. Z archetypálního pohledu je to však Afrodíté (Venuše). Nachází se v zámeckém parku v Kunštátě na Blanensku.

 

 

Nezvykle obnažená a poněkud mechem porostlá Artemis (Diana) se psem z Květné zahrady v Kroměříži.

 

 

Novodobá Alegorie sklizně, léta nebo úrody v kroměřížském zámeckém parku reprezentuje archetyp Démétér (Ceres).

 

 

Tato socha sv. Kryštofa, kterou jsem objevil v parku v chorvatském městečku Rab, mi připomíná spíše starověkého umělce a vynálezce Daidala. Zobrazuje archetyp Héfaista (Vulkána).

 

 

   

   Asklépios a Hygieia v lékárně v chorvatském městečku Rab. Na rozdíl od brněnských lékárníků mne je nechali bez problémů vyfotografovat.

 

 

Tento břeclavský reliéf na domě nedaleko nového kostela představuje Herma (Merkura) s více atributy. Jsou to Hermova hůl neboli caduceus (řecky kérykeón), helma s křidélkama, sandály s křidélkama a pytlík na peníze. 

 

 

 

Další Hermés nedaleko náchodského náměstí. Tentokrát kovový. Tady má na holi pouze dva hady

 

    

   Říční bohové byli velmi často zobrazování jako jako ležící vousatí muži. Soutok Dunaje (vlevo) s Moravou na Caesarově kašně v Olomouci.

 

****

 

Řadu hezkých ale málo udržovaných soch nalezneme na schodišti Trojského zámečku v Praze.

 

 

 

Hádés (Pluto) s dvojzubcem a psem u nohou. Hádés je též málo zobrazován, proto jsem sem zařadil tuto fotografii, ačkoliv nebylo možno jej vyfotografovat tak, aby byl zobrazen i obličej. Ono totiž Hádés bývá často úmyslně zobrazován i sochán tak, aby mu do obličeje příliš vidět nebylo.

 

 

 

Tzv. Paridův soud v moderním pojetí v zahradě tohoto zámku. Princ Paris z antické Tróje hodnotí krásu bohyně Héry, Afrodíty a Athény. které se přou o zlaté jablko s nápisem "nejkrásnější nechť jej vezme".

 

 

Hlavní menu