Sochy a reliéfy mýtických postav

v Jaroměřicích, Lysicích, Jemnici a Líšni

 

 

 

Dalších čtyři sochy nalezneme před vchodem do Zámku v Lysicích, který se nachází severovýchodně od Blanska. Na tři se zde podíváme a tou čtvrtou zde neuvedenou je Héraklés s kyjem. Na tomto obrázku je vidět vpravo dole.

 

  

 

 

     Apollón je umístěn naproti Hérakla. Jeho kovový luk je na obrázku nepříliš zřetelný.

 

 

    Zeus (Jupiter) vlevo u zdi. V pravé ruce hrozí hromoklínem a metačem blesků v jednom zařízení a u nohy mu sedí orel. Jen ta koruna je přímo středověká. Antičtí vladařové mívali okolo hlavy pásek či čelenku.

 

 

     Árés (Mars) s palmou vpravo u zdi. Má v jedné ruce meč, ve druhé štít a na hlavě helmu. Nepodařilo se mi najít takový úhel, aby byl zobrazen celý a současně mu bylo současně vidět do tváře. A proto připojuji ještě jednu fotografii. Aby bylo vidět, že je to docela hezký kluk.

 

 

Dalších 10 soch najdeme v parku u zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Několik z nich si zde ukážeme. Afrodíté s´Erótem, Demétér, Flóra, Apollón, Aurora a Klythie se slunečnicí mají smůlu.

 

 

 

Arés (Mars) - zde připomíná spíše středověkého rytíře. 

 

 

 

Athéna (Minerva). Všimněte si ne zcela dobře viditelné rozšklebené tváře Medúzy na vnitřní straně štítu.

 

 

 

Kronos (Saturnus) držící v rukou svého syna. Tento bůh bývá málo zobrazován.

 

 

 

Zeus (Jupiter) s orlem a hromoklínem v ruce

 

 

****

 

Před zámkem v Jemnici nacházíme dvojici sympatických soch. Zámek není v současné době (2014) ještě zcela opravený, ale jeho interiéry jsou veřejnosti přístupné.

 

 

 

Bohyně Athéna má na přilbě nejen sfingu, ale i nerovnoramenný kříž. Autor ji zde pravděpodobně ztotožnil s byzantskou Sofií (Moudrostí). Pravá fotografie dokládá osmileté působení zubu času na venku umístěné sochy.

 

 

 

Mlaďoučká bohyně Artemis s lukem. Pravá fotografie je opět o 8 let starší.

 

 

****

 

Dalších osm soch božstev v dětských letech nalezneme pod krásnými slunečními hodinami na schodišti vedoucím ze zámku v Brně - Líšni do parku. Tři z nich zde uvádím, ostatní jsou sice hezké, ale těžce určitelné.

 

 

 

 

     Toto je malý vinnými hrozny ověnčený a zasněný Dionýsos (Bakchos)

 

 

     Malý Asklépios (Aesculap) jakoby vyšel z lázně. V ruce drží hůl s hadem. S užovkou, které se dodnes zachoval přívlastek "asklépiova", což se řekne latinsky "eskulapova".

 

 

     Toto je malá Athéna (Minerva) se sovou na rameni stojící hned naproti. I když ta sova vypadá na fotografii spíše jako jestřáb.

 

 

     A toto je Afrodíté (Venuše) vynořující se z moře na lastuře. Socha stojí nedaleko předchozích v zámeckém parku.

 

Hlavní menu