Sochy a reliéfy mýtických postav

v Lednicko - Valtickém areálu

 

Takzvaný Dianin chrám se nachází v Lednicko - Valtickém areálu nedaleko Valtic. Vhodnější název by byl Dianin vítězný oblouk, ale ten se neujal. Objekt je ozdoben řadou reliéfů s výjevy s Dianou a dalšími přírodními božstvy.

 

 

 

Bohyně Artemis (Diana) se psem a lukem. Tento reliéf se spolu s následujícími třemi nachází na Dianině chrámu v Lednicko - valtickém areálu.

 

 

 

Kozonohý bůh Pan (Faun) učí malého Dionýsa (Bakcha) hrát na sýrinx - Panovu flétnu

 

 

 

Odpočívající mýtický lovec Aktaión.

 

 

 

Lovec Aktaión (vlevo) přistihl bohyni Artemis (stojí) doprovázenou nymfami při očistné koupeli. Za okamžik jej bohyně promění v jelena a jeho vlastní psi jej uženou k smrti a rozsápou. Reliéf se nachází též v Dianině chrámu.

 

 

****

  

   Apollónův chrám najdete asi v půli cesty mezi Lednicí a Charvátskou Novou Vsí. Na jeho římse jsou sochy čtvera ročních období. Ústředním motivem přední části chrámu je reliéf s bohem Apollónem na slunečním voze. Ale jak je tomu z archetypálního pohledu?

 

 

   Ve střední části ústředního reliéfu vidíme Apollóna řídícího sluneční vůz. Můžete namítnout, že v řecké mytologii řídil sluneční vůz bůh Hélios, ale z archetypálního pohledu je to v pořádku. Hélios je vyzrálý Apollón středního věku. Ale co ty postavy kolem?

 

 

   Co zde dělají mainady a Érotkové? Co zde dělá bůh poseidónovského vzezření (další obrázek vpravo) s nádobou, ze které vytéká nějaká tekutina? Mohl by to být říční bůh u svého pramene, ale co dělá v průvodu boha slunce? Nehledě k tomu, že sluneční vůz jezdil po obloze sám, neboť vše, co se k němu přiblížilo, svým žárem spálil.

 

 

   Podívejme se na to opět z archetypálního pohledu. Slušný a příjemný Apollón má v hlubinách své duše i odvrácenou dionýsovskou stránku. Touží si občas vyhodit z kopýtka a chovat se jako Dionýsos. A tento "Apollónův sen" vyjadřuje náš reliéf. Apollóna v roli Dionýsa. Plno ženských kolem a opojné víno proudící ze Silénovy nádoby.

 

 

   Na Apollónově chrámu nacházíme ještě čtyři lunety s mořskými náměty. Na této první je to Poseidón a Amfitríté. 

 

 

   Néreidka (mořská "panna" s ocasem) s mladým Tritónem. Všimněte si, že ocasy jsou zde zakončeny ploutví připomínající Poseidónův trojzubec.

 

 

    Néreidky s malým Tritónkem, jedna z nich jede na rybě.

 

 

   Néreidka s Tritónky

 

 

Roční období na střeše: Léto a Podzim

 

 

 

Jaro a Zima

 

 

 

   V horní části chrámu spatříme dva Éróty držící Apollónovu lyru, v jejíž dolní částí je stočen Apollónův had.

 

 

 Atributy Apollóna a Dionýsa často nacházíme pospolu. Podobnou lyru i s apollónským obličejem najdeme i na průčelí nedalekého Rybničního zámečku

 

 

A kousek pod ní na témže zámečku dionýsovský thyrsos (hůl) s popínavou rostlinou.

 

 

****

 

   Hraniční zámeček stojí u rybníka nedaleko obce Hlohovec v místě, kde probíhala historická hranice Moravy a Dolního Rakouska

 

 

   Nymfa pramene (studánky), archetypálně Afrodíté

 

****

 

Lovecký zámeček Pohansko leží poněkud stranou od Lednicko - Valtického areálu, nedaleko Břeclavi. Zámeček leží na okraji slovanského hradiště a je v něm umístěna expozice na toto slovanské téma. Je ozdoben šestnácti reliéfy, jejichž společným jmenovatelem je bohyně Artemis.

 

 

 

Bohyně Létó, matka Artemidy, přináší svou malou dcerku ukázat jejímu otci Diovi, kterého doprovází orel. Zeus ji záhy obdaří mnoha výsadami a dary.

 

 

 

Artemis nymfami ze své družiny. První tři obrázky dokumentují, jak se podepsal na reliéfech zub času. Levá fotografie je z roku 2008, pravá z roku 2014.

 

 

 

Artemis v objetí boha přírody a pastevectví Pana. Vlevo vidíme mířícího Eróta a vpravo leží hudební nástroj sýrinx, která se také označuje jako Panova flétna. O tomto vztahu sice mýty, které se nám zachovaly, moc nemluví, nicméně bůh stád a přírody má k bohyni lovu a lesů velmi blízko.

 

 

 

Odpočívající lovec Aktaión (archetypálně Apollón), který hraje v mýtech o bohyni Artemis významnou roli.

 

 

Ječící Artemis s družinou nymf poté, co zjistily, že je Aktaión pozoruje nahé při koupeli.

 

 

Artemis se mazlí se členkou své družiny. Všimněte si pohoršeného bůžka romantické lásky Éróta vlevo.

 

 

Artemis a malý Dionýsos

 

 

Artemis s členkou své družiny

 

 

Artemis se mazlí ze srnkou, všimněte si výrazu tváře bůžka romantické lásky Éróta.

 

 

Artemis střílí po zvěři. Érós raději zalezl, aby se na to nemusel dívat.

 

 

Artemis pravděpodobně s vyzrálým Áreem. Soudím tak podle helmy u jeho nohy.

 

 

Artemis loví (balí) odměřeného Apollóna

 

 

Opět Artemis a Pan, rohatý bůh pastevectví a přírody vůbec.

 

 

Artemis loví (balí) Herma. Érós (vlevo) z toho není moc nadšen. Hermés a Artemis se k sobě nějak moc nehodí.

 

 

Artemis si pohrává s tatínkovými (tj. Diovými) blesky

 

 

Artemis míří na medvídě.

 

*****

 

Tato takzvaná Kolonáda se nachází nad Valticemi.  Je ozdobena čtrnácti reliéfy, jejichž společným jmenovatelem jsou lidské činnosti a vlastnosti. Zde najdete čtyři z nich.

 

 

 

Athéna s Medúzou na štítu sedí před Sfingou - chytrost

 

 

 

Starší Áres s některou s bohyň. Není to Afrodíté, ale spíše Persefóné - válečnictví

 

 

 

Vyživující a pečující Demétér s dětmi - štědrost

 

 

 

Hygieia s hadem a se zrcadlem - (kupodivu) osvícenství

 

 

*****

Hlavní menu