Řekneme-li, že odkaz antiky je jedním z kořenů, ze kterých vyrůstá naše soudobá kultura, nebudeme daleko od pravdy. A podobně jako naše kultura má antický kořínek i každý z nás. A i když často mluvíme o návratu ke kořenům, na tento fakt mnohdy zapomínáme. A mé stránky si kladou za úkol, připomenout tento fakt všem spřízněným duším.

A teď se můžete zeptat, proč to chci někomu připomínat a proč by se tím měl někdo vůbec zabývat? Odpovím slovy českého mystika Jaromíra Meda: "Až lidé vnesou do svých životů alespoň maličkou část z úchvatného bohatství mytologických pramenů, stanou se svědky proměny šedivosti života ve skvost bytí." A něco málo o této proměně naznačím i na těchto stránkách, které se týkají především soch a reliéfů.

Antické archetypy - úvodní slovo o typických podobách antických božstev

Atributy - poznávací znaky antických božstev a některých mýtických postav

Atributy - poznávací znaky novodobějších alegorií  

Sochy a reliéfy - procházka po (několika) zámeckých parcích, městech a expozicích, kde se nalézají sochy a reliéfní zobrazení antických božstev a mýtických postav.  

Brno - sochy, reliéfy a drobná umělecká dílka z města, ve kterém momentálně žiji.

Návštěvní kniha 

     Pár obrázků z krétských muzeí

   

zpět