Sochy mýtických postav

v zámeckém parku ve Slavkově

 

 

    

     V zámeckém parku ve Slavkově je umístěno 32 soch z dílny Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Původně se tyto sochy nacházely ve dvou řadách na nádvoří a teprve koncem minulého století byly přemístěny do zahrady. Jejich rozmístění je víceméně náhodné, nelze v něm hledat nějaký hlubší smysl.

     Koho to vlastně zobrazili autoři slavkovských soch není přesně známo. Existují jen názory badatelů a kunsthistoriků, z nichž jeden mi poskytla historička sídlící ve slavkovském zámku. Sochy jsou velmi málo atributované. Tato slova zní sice vědecky, ale znamenají jen to, že sochy mají málo poznávacích znaků, o které bychom se mohli při úvahách o tom, koho zobrazují, opřít. Zajímavá situace z hlediska těch, kteří se učí určovat archetypy.

 

 

 

 

Výše uvedený plánek zobrazuje rozmístění následujících 24 soch. Ostatní čtyři, které stojí poněkud stranou si každý najde snadno sám. Písmeny J, L, P a Z jsou označeny Alegorie ročních dob - jara, léta, podzimu a zimy, které však nejsou v dalším textu zobrazeny.

 

 

 

 

     1 - Mladá žena s květy v ruce i na hlavě, má dlouhé vlasy svázané do ohonu. Kunsthistorik ji považuje za římskou bohyni vegetace Flóru. Já bych si nebyl tak jistý, mám totiž pocit, že existuje tendence prohlásit každou mladou ženu s květy za Flóru.

     Z archetypálního hlediska představuje archetyp Persefóné - Koré.

 

 

 

     2 - Žena s drdůlkem a malým kudrnatým chlapcem v náručí. Kunsthistorik říká Charitas, Pax nebo Nutrix. Tedy alegorie Péče, Míru nebo Výživy. Já bych spíše uvažovat o Máie s malým kudrnatým Hermem (Merkurem).

     Socha zobrazuje jednoznačně archetyp Démétér.

 

 

 

3 - Mladý muž se psem a šípy s kudrnatými vlasy. Dle kunsthistorika Adónis nebo Aktaión. Přikláním se k Aktaiónovi, k Adónidovi patří divočák.

Archetyp Árés - lovec.

 

 

 

 

4 - Mladá žena se slepicí (kohoutem?) u nohou, v rukou má růže a pochodeň. Dle kunsthistorika bohyně ranních červánků Aurora (Eós). Souhlasím.

Archetyp bojovná Afrodíté

 

 

 

     5 - Mladá žena s krátkými vlasy a s malou korunkou. Kunsthistorik ji považuje za Venuši (Afrodítu). Jediný atribut - korunka je též atributem bohyně Juno (Héry), ale nahota zde mluví ve prospěch Venuše.

     Archetyp Afrodíté

 

 

 

    6 - Muž středního věku s (ulomenou) tyčí v ruce, má delší kudrnaté vlasy a kratší vousy. Dle kunsthistorika se jedná o boha lékařství Aesculapa (Asklépia). Na zbytku tyče však není had, což je jeho základní atribut. Mohl by to být i zbytek Neptunova (Poseidónova) trojzubce.

     Z archetypálního pohledu si zde můžeme vybrat: Asklépios nebo Poseidón.

 

 

 

     7 - Žena s miskou, má kratší kudrnaté vlasy, u nohy trojlaločný list. Kunsthistorik ji považuje za dceru Aesculapovu, za bohyni zdraví Hygii, které se v Řecku říkalo Hygieia. Hygie bývá zobrazována jak nalévá do misky mléko pro posvátné hady. Obětní miska je též atributem bohyně Vesty (Hestie), ale zde nahota mluví ve prospěch Hygie

     Archetyp zdraví - Hygieia

 

 

 

 

     8 - Mladá zasněná žena se svitkem papíru v ruce, kdo se dobře dívá, najde na něm i noty. Kunsthistorik označil tuto sochu jako Alegorie Hudby. Jeho názor leze akceptovat, i když se se svitkem papíru v antice zobrazovala i Múza historie Kleió.

     Archetyp Persefóné

 

 

 

9 - Nahá žena středního věku s plody v ruce. Útvary na hlavě nejsou rohy, ale květy. Kunsthistorik říká, že je to bohyně Ceres (Démétér).  Souhlasím.

Z archetypálního pohledu - bohyně Démétér.

 

 

    10 - Dle kunsthistorika Herkules (Héraklés) ve lví kůži. Souhlasím a dodávám, že dvojhlavý pes u nohou (s druhé strany) se jmenuje  Orthos. Známější pes Kerberos má tři hlavy.

     Archetyp Arés - bojovník

    

 

 

 

 

     11 - Démétér (Ceres) s rohem hojnosti naplněným květy v ruce uvádí kunsthistorik. Roh hojnosti je atributem bohyně Fortuny (Tyché), která se zobrazuje většinou ve stoje a Matky Země bohyně Tellus (Gaie), která se však zobrazuje zpravidla v pololeže. Přikláním se k bohyni šťastné náhody Fortuně.

     Archetypálně se však jedná o bohyni Démétér.

 

 

 

12 - Mladý skoro nahý muž s flétnou v ruce. Dle kunsthistorika Merkur (Hermés). Na flétnu hrál v mýtu Hermés stohlavému obru Argovi. Socha má také šibalský výraz, takže souhlasím.

Archetyp Hermés

 

 

13 - Mladá oblečená žena, v ruce drží pletenec růží, mezi prsy květ, přes oděv pás. Dle kunsthistorika bohyně vegetace Flóra. V Miloticích mají kopii této sochy pojmenovánu jako Alegorie jara, V úvahu připadá i římská bohyně Libera. Můžeme si vybrat.

Archetyp Persefóné - Libera

 

 

 

14 - Skoro nahý mladý muž s kudrnatými vlasy. Dle kunsthistorika Apollo (Apollón). Souhlasím.

Archetyp Apollón.

 

 

 

     15 - Dle kunsthistorika Venuše (Afrodíté) s rybou v ruce, vlasy do drdůlku. Dalo by se spíše uvažovat spíše o mořské bohyni Amfitríté, manželce Neptunově (Poseidónově)

     Amfitríté reprezentuje archetyp Afrodíté.

    

 

 

 

     16 - Socha staršího muže ve vlněném plášti, s kyjem a v čepici nebyla kunsthistorikem určena. V Domě Pánů z Kunštátu v Brně mají její kopii označenu jako Alegorie Zimy. Připustíme-li, že se jedná o antické božstvo, tipoval bych vzhledem z zachmuřenosti obličeje i postavy jako celku, že je to bůh podsvětí Pluto (Hádés).

     Archetyp Hádés

 

 

 

 

     17 - Hezký, mladý skoro nahý kudrnatý muž s helmou v ruce. Kunsthistorik říká Mars (Árés). Souhlasím.

     Archetyp Árés - bojovník

 

 

 

 

 18 - Bakchus (Dionýsos) se střapcem hroznů, říká kunsthistorik. Souhlasím.

Archetyp Dionýsos Bakcheos.

 

 

     19 - Mladá žena s krátkými vlasy a s lukem v ruce. Kunsthistorik určil jako bohyni Dianu (Artemis). Souhlasím s ním.

     Archetyp Artemis.

    

    

 

 

 

     20 - Mladý muž s píšťalou a sýrinx (= Pannova flétna) v ruce, u pravé nohy má ulomenou hůl, u nohou ovečku, mezi nohama kopýtko, kolem pasu kůži. Kunsthistorik říká Faun (Pan). Bůh Pan sice mívá kozí nohy, dalo by se uvažovat i o nějakém slavném pastýři, např. o Paridovi, ale vzhledem k tomu, že ani Néreidky (viz dále) zde nemají rybí ocasy, lze Pana akceptovat.

     Archetyp Pan

 

 

 

 

21 - Svalnatý a urostlý muž mladšího středního věku. Kunsthistorik říká Théseus, což je mýtický athénský král. Tato socha však může představovat jakéhokoliv hrdinu.

Dle výrazu v obličeji (ničeho jiného se zde nejde chytit) archetyp Árés

 

 

     22 - Názor kunshistorika: Lýdská mýtická královna Omfalé ve lví kůži a s kyjem, Souhlasím, o této královně říká mýtus, že si kyj a lví kůži půjčovala od Herkula, který u ní nějaký čas pobýval.

     Archetyp Artemis    

    

 

 

 

 

     23 - Mladá žena s píšťalou (flétnou) v ruce, je docela možné, že je to opěrka zakončená granátovým jablkem. Flétna je atributem múzy lyrického zpěvu Euterpé. Kunsthistorik určuje sochu jako římskou bohyni sadů Pomonu. Může to být i Persefóné nebo i mladá Héra s granátovým jablkem.

     Dle výrazu archetyp Persefóné

 

 

     24 - Tančící muž s delšími kudrnatými vlasy. Kunsthistorik označuje tohoto muže za Narcise (Narkíssa), který se utrápil láskou k obrazu sebe sama. Domnívám se, že mýtický Narcis trpí, rozhodně se neraduje a netančí. Dalo by se spíše uvažovat i o tančícím Hermovi či Dionýsovi.

Archetyp Dionýsos Lýsios

 

 

     Amor (Erós) a Psyché. Personifikace Lásky a Duše.

 

 

 

      Jupiter (Zeus) s orlem u nohou a mladík s křídly, dle kunshistorika Ganymédes nebo Amor (Eros). Řekl bych, že zde přilétá Amor k Jovovi a podněcuje jej k dalšímu záletu. Číšník olympských bohů Ganymédes by neměl mít křídla.

     Archetyp Zeus 

 

 

 

Néreida na vlně.

Archetyp Afrodíté

 

 

Néreida na vlně, na rozdíl od předchozí má čelenku, která je v antice symbolem vládce. Možná Amfitríté.

Archetyp Afrodíté

 

 

Tím končí naše procházka slavkovským parkem. Na jejím závěru ještě jednou připomínám, že určení bytosti, kterou socha zobrazuje není totéž, jako určení archetypu, který představuje. Každá mýtická postava (a tady i její socha) představuje nějaký archetyp.

Kromě soch v parku si může návštěvník slavkovského parku prohlédnout ještě čtyři sochy, které se nacházejí ve vstupním sále zámku.

 

 

Hlavní menu