Homeopatie, autopatie, izopatie, alopatie

jaký je mezi nimi rozdíl?

 ....

Mnozí čtenáři mých stránek tápají v pojmech a tak pro ně je určeno toto krátké vysvětlení:

.....

Homeopatie = uzdravování podobnou nemocí

Princip spočívá v předpokladu, že pokud nějaká látka je schopna vyvolat u člověka nějaké problémy, pak ho tatáž látka zředěná a potencovaná homeopatickou technologií uzdravuje. Například bylina arnika způsobuje při nechtěném požití většího množství koncentrátu bolesti svalů, pocit rozlámanosti a zvýšenou krvácivost. Homeopaticky upravená arnika většinu z nás z těchto potíží poměrně rychle přivede k normálu. 

.....

Alopatie = léčba opačnou nemocí.

Princip spočívá v tom, že na určitý problém podáváme chemikálii či bylinu, která má na zdravého člověka opačné účinky. Látka či bylina (například lék Lozap či bylina hloh), která zdravému člověku tlak sníží (což může být i nepříjemné), nemocnému s vysokým tlakem tlak také sníží (což je žádoucí)

....

Izopatieuzdravování stejnou nemocí

Je "odnoží" homeopatie. Princip spočívá v tom, že nemocnému podáme homeopatickou technologií upraveného původce problému. Takto vyrobeným přípravkům se říká také nosody. Například na streptokokový zánět můžeme použít preparát streptococcinum vyrobený homeopatickou technologií ze streptokoků. Podobně lze řešit i otravy a nežádoucí účinky léků. Má-li dítě problémy po očkování, podáme potencovanou vakcínu. Tomuto postupu použitému pro léky a jedy se říká též tautopatie

....

Autopatieuzdravování vlastní nemocí

Místo toho, abychom použili potencovanou látku z rostlinné, živočišné či nerostné říše, potencujeme něco z vlastních zdrojů našeho organismu, zpravidla slinu nebo vodní páru z dechu. Autopatie v sobě zahrnuje i autoizopatii, kdy potencujeme sterilizované (zpravidla varem) sekrety našeho organismu, u nichž předpokládáme, že obsahují pro nás patogenní organismy či látky. Například sliny se stěrem z jazyka, dech s kapénkami hlenu, hnis, moč a podobně.

 

 

Návštěvní kniha

zpět