Návod

na výrobu autopatického preparátu pomocí kalíšku

 

.   V drogeriích či v supermarketech se dají koupit plastové kalíšky o objemech 30 a 55 ml v baleních po deseti, dvaceti i více kusech. Jejich cena je zanedbatelná, vychází většinou do tří korun za kus. Jejich výhodou je, že jsou strojově balené, takže v případě jejich použití v autopatii nehrozí, že jsou znečištěné jinou osobou. Nejen dotekem, ale i kapénkami či vodní párou z dechu. Toto je důležitá podmínka, kterou je třeba striktně dodržet při výrobě autopatického preparátu.

.

    V místnosti, kde budeme pracovat, by neměla být z tohoto důvodu cca 15 minut žádná osoba ani zvíře. I přítomnost mobilního telefonu v naší blízkosti nebo telefonování během přípravy, může autopatický preparát (AP) znehodnotit. 

.

   Autopatický preparát budeme vyrábět u běžného vodovodu, zkušenosti ukazují, že pokud není voda moc silně chlorovaná, tak vše funguje. Podobně neřešíme obsah minerálů či další běžné znečištění. Pokud ovšem nejde jen o první pokusy s autopatií, ale o vážnou práci, tak se snažíme použít zdroj vody co nejkvalitnější. 

.

   Proud vody si nastavíme na přibližně 2 litry za minutu, jak toho dosáhnete či jak to odměříte, je už na vás. Já používám k tomuto nastavení malou plastovou nálevku (viz. obr dole). Seřídím proud vody tak, aby se v nálevce udržovala stálá hladina. Mírné kolísání průtoku není až tak na závadu.

 

   Vyjmeme první kalíšek, nejlépe ten dnem vzhůru (abychom si ty další nechtě nepoprskali) a nainformujeme jej.  

.

Konkrétní postupy nainformování jsou dole pod tímto textem

.

   Nainformovaný kalíšek vložíme pod pramínek vody tak, jak vidíte na obrázku. Zda pramínek vody teče doprostřed, zda je kalíšek nakloněn a podobné drobnosti neřešíme. Jen musíme zajistit, aby se kalíšek neposunul mimo proud vody. Podstatnější je, aby délka pramínku vody byla alespoň 25 cm, to je kvůli vyšší kinetické energii vody.

 

   Abychom dostali potenci 20C, je třeba, aby větším (55ml) kalíškem protekly 3 litry vody. 40C pak odpovídá 6 litrům, 80C dvanácti litrům, atd. atd.

 

   Abychom dostali potenci 20C, je třeba, aby menším (30ml) kalíškem protekly 1.5 litru vody. 40C pak odpovídá 3 litrům, 80C šesti litrům, atd. atd.

 

   Jsou to samozřejmě hodnoty zaokrouhlené, jsou voleny tak, aby se nám to dobře počítalo. Ono pro každodenní praxi není z hlediska účinků až tak podstatné, zda vyrobíme potenci 150 či 165.

 

   Pro hloubavé: Účinnost ředění je v tomto případe přibližně 3 - 6x nižší než v autopatické lahvičce Jiřího Čehovského. Je to dáno podstatně větším objemem kalíšků oproti vírové komůrce autopatické lahvičky a dokonalejším mísením v AL oproti kalíšku.

 

   Kdo má výhrady k výše uvedenému experimentálnímu stanovení potencí, nechť si opatří Geiger-Mulerův počítač a pár mililitrů slabě radioaktivního roztoku a zkontroluje si to. 

..

   Když jsme s přípravou hotovi, můžeme obsah kalíšku vypít, stačí si jím polít čelo či ruce, klidně i kolena, chceme-li řešit problémy s nimi. Pokud použijeme vodu nepitnou, tak ji samozřejmě nebudeme pít, ale jen potíráme. Těsně před počátkem výroby autopatického preparátu a alespoň 15 minut po jeho aplikaci nepoužíváme mobil.

 

   Co se týče mobilu, tak ten bývá často příčinou snížené účinnosti homeopatik, pokud si je odnášíme v kabelce s mobilem. Je pravděpodobné, že jistý negativní vliv budou mít i jiné elektromagnetické vlny (bezdrátová myš), proto je třeba k nim v případě autopatie a homeopatie zaujmout tzv. předběžnou opatrnost.

.

   Pokud kalíšek po použití nechceme hned vyhodit, tak jej vytřepeme, položíme na nepoužitý ubrousek a až uschne, vložíme do nepoužitého mikrotenového sáčku k dalším pokusům. Umývadlo opláchneme čistou vodou. Do tohoto okamžiku bychom měli být v místnosti sami.

.

   Po aplikaci AP naše tělo i bioenergetický systém zpravidla zareagují.  Je třeba s tím počítat. Reakce je někdy příjemná, zlepší se nám nálada nebo se sníží únava. Jindy dojde k autopatickému zhoršení. Tělo a bioenergetický systém zahájí procesy posilující naše zdraví. Může se to projevit únavou, dočasným zhoršením stávajících problémů, dočasným objevením se minulých potíží, eliminačními reakcemi, jako jsou  pupínky na kůži, rýma či kašel, aniž bychom se nachladili, či zcitlivění některých částí těla. To jsou ale pro nás pozitivní reakce, postupovali jsme správně a něco se začíná dít. 

.

.

Nainformování slinou (S):  Plivneme do kalíšku. Před tím je třeba alespoň čtvrt hodiny nejíst a těsně před plivnutím do kalíšku si vypláchneme ústa. Ideální je provést toto ráno na lačno.

.

Nainformování dechem (D): Stačí, když stěny kalíšku orosíme dechem. Můžeme před ním i zakašlat. Těsně před tím si vypláchneme ústa, aby nám z nich nevylétly zbytky potravy.

 

Kombinované nainformování (SD): Zakašleme před kalíškem tak, aby se orosil a na stěnách pokud možno ulpěly kapénky hlenu. Pak do kalíšku plivneme. Před tím je třeba alespoň čtvrt hodiny nejíst a těsně před plivnutím do kalíšku si vypláchneme ústa. Ideální je provést toto ráno na lačno.

.

Nainformování pránou (P):  Kalíšek (někomu se více osvědčila skleněná kádinka) podržíme asi tak 2 minuty před (nad, před, pod) příslušnou čakrou, jejíž vibrace chceme potencovat. Nejčastěji nainformováváme podržením kalíšku nad sedmou čakrou. Než ovšem s tímto začneme s tímto postupem, je třeba si o čakrách i něco přečíst.

.

Sterilizace varem (Sv, Dv, SDv): Použijeme miniaturní skleněnou kádinku, kterou orosíme dechem, nebo malou zkumavku, do které plivneme, načuráme nebo do ní (za dodržení informační hygieny) vložíme to, co budeme vařit. Pak doplníme několik ml vody a uvedeme asi tak na minutu do varu. Plastový kalíšek naplníme z poloviny vodou a teprve do této vody dolijeme část povařeného obsahu kádinky. Doporučuji při podezření na výskyt mikroorganismů, plísní či parazitů. Preparát nainformovaný pránou není nutno sterilizovat.

   .

   A toto jsou téměř všechny nástroje, které používám: nálevka pro nastavení průtoku vody, zkumavka a kádinka na vaření, kalíšek 55 ml na potencování a kolíček na prádlo na držení zkumavky.

   Kterou z metod nainformování máme použít při prvních pokusech?

   Základní metodou je nainformování dechem (D). A to nejen k prvním pokusům.

   Máme-li podezření, že se na našich problémech podílí mikroorgamismy, plísně či paraziti, přistoupíme ke sterilizaci varem. Toto je ovšem častá záležitost, takže doporučuji po prvních pokusech s nevařeným dechem (D) aplikaci vařeného dechu se slinou (SDv) a pak 5-10x po sobě s varem. Někdy se stává, že nevařený dech má nevýrazné účinky a vše se obrátí k lepšímu až po sterilizaci varem.

   A jakou potenci napoprvé použít?

   Doporučuji potenci C40. U dětí a mládeže můžeme potenci zdvojnásobit.

   V jakém intervalu přípravu AP opakovat?

   U prvních pokusů s nízkými potencemi stačí 1x denně nebo obden. Čím je vyšší potence, tím mohou být větší odstupy mezi jednotlivými aplikacemi.

   A jak poznáme, že to zafungovalo jak má?

   Jsou v podstatě tři možnosti. Buď dojde ke zlepšení nebo k mírnému zhoršení našich potíží ještě v tentýž či následující den. I zlepšení nálady je dobrým znamením. Pak pokračujeme toutéž potencí.

   Pokud se nestane vůbec nic a nejsme si vědomi chyby v "informační hygieně", tak v příštím termínu použijeme vyšší potenci. Místo C40 např. C60, místo C80 u dětí například C120.

   Pak zde mohou být autopatii rušící faktory jako jsou překyselení organismu, velmi nezdravé stravování a pobyt v silných geopatogenních zónách či elektromagnetických polích.

   Osobně určuji potence kyvadélkem a málokdy mi vyjde počáteční potence vyšší než 100C. S navyšování potence spěchejte pomalu.

Poznámka na závěr: Výše uvedené informace platí pro práci s plastovými kalíšky. Tato zjednodušená metoda je sice funkční a výborně se uplatňuje v podpoře rozvoje naší bytosti, v prevenci a při řešeních jednodušších a život neohrožujících situací. Pokud se vám přihodilo něco vážnějšího, neskrblete a opatřete si některou z knih Jiřího Čehovského a autopatickou lahvičku. Práce s ní je poněkud jednodušší a chyby méně pravděpodobné. Bylo by nerozumné to ozbrojeni trpělivostí alespoň nezkusit.

..

 

Návštěvní kniha

zpět