Příklady praktické práce


    David Feinstein - psycholog

    Osobní konflikty – jak vnitřní tak vnější - jsou přirozeným příznakem volajícím po změně osobního mýtu.

Jak tedy prakticky využít svých znalostí z mytologie? Četl jsem svého času následující doporučení:

    Proboha, ale jak ?!?  Ano, čtením charakteristik archetypů a mýtů mohu přijít na ty, které se mne týkají. Mohu z tohoto úhlu hlouběji pochopit situaci, ve které se nacházím. Ale co s tím dále? Představte si, že jste matka Démétér, které děti vyletěly z hnízda a která tím nesmírně trpí. Ale čtením a přemýšlením o tom se zpravidla mnoho nezmění. Je to jako když najdu příčinu svého strachu z hadů. Ale samotná tato znalost mne zpravidla toho strachu nezbaví.

     Jiný a snad povolanější muž k tomu říká:

    Edward Edinger - psychiatr a jungiánský anakytik

    Když se zamýšlíme nad obrazy řecké mytologie, měli bychom si položit otázku, jaký mají tyto obrazy význam pro náš individuální život.. Je důležité, abychom takříkajíc četli mýty z psychologického hlediska a mýtické zkušenosti uváděli do souvislosti z každodenní životní zkušeností, aby nezůstaly pouhými životu vzdálenými abstrakcemi.

    K tomu si můžeme dopomoci zvláštní technikou. Ke každému mýtu, ke každé jednotlivé mýtické postavě či obrazu můžeme hledat asociace. Obdobně jak to děláme při výkladu snů. Když si přečteme třeba mýtus o Héraklovi, který byl nucen během svého života ustavičně někomu sloužit, můžeme se ptát: "Jsou některé z mých dřívějších zkušeností obdobou potupných Héraklových prací?". Budeme-li si takové otázky klást, budeme působit na naše nevědomí, sytit ho a zásobovat energií a nevědomí bude pravděpodobně reagovat produkcí obsahů (obrazů, vzpomínek, ...), které nám mohou pomoci pochopit náš subjektivní vztah ke konkrétnímu mýtu a to, jak se mýtus promítá do našeho života.. Při této praxi se čas od času dostavuje téměř šokové poznání: "Tohle je můj mýtus. To jsem přece já sám."


Archetypální vyladění duše

    Ne každý má čas a chuť číst Homéra, Ovidia nebo alespoň Rudolfa Mertlíka. A v případě těch prvních dvou to není četba vůbec snadná. A tak jsem vyzkoušel a navrhuji vyzkoušet následující postup využívající znalostí, které jsem nastínil v předchozích kapitolách. Dal jsem mu pracovní název archetypální vyladění duše

Příklad I.        Příklad běžného rozboru se zvědavosti

Příklad II        Žena, která se těžce smiřuje s tím, že jí dcery vylétly z rodinného hnízda

Příklad III        Proměna zženštilého muže

Příklad IV        Žena vedená mužským archetypem

Příklad V        Nová etapa života

Příklad VI       Chtěla bych to umět také


    Naskýtá se otázka jak se říká "do pranice". Jak je možné, že se takováto změna rozložení božstev odrazí v lidské psychice? Nedovedu na to odpovědět přesně. Vím jen, že to funguje.

     Bert Hellinger - zakladatel rodinných konstelací

Tento jev nedovedu vysvětlit, ale vím, že se to děje. A tak toho využívám.


Takže shrneme postup:

    - zájemce má problém, se kterým chce něco dělat

    - uděláme společně archetypální mapu

    - zeptáme se archetypů, jak jsou spokojeni se svými místy v duši.

    - pozměníme archetypální mapu

     - zjistíme, které archetypy chtějí do duše vstoupit

    - doladíme archetypální mapu

    - zjistíme, které archetypy jsou vznešené a které nízké, abychom věděli, co od nich můžeme očekávat

    - podíváme se na vztahy

    + 2 další kroky


    To, co jsem zde stručně načrtl, není návod. Proč? Bohužel existuje řada lidí, kteří, aniž by měli příslušné znalosti, okamžitě zkouší podobné postupy. A pak se diví. Anebo dokonce autorům těchto postupů nadávají. Buď že to nefunguje anebo že jim z toho bylo pár dnů špatně. Dobře jim tak - nikde zde nepíši, že to máte zkoušet sami! Naopak je potřeba průvodce, který tuto problematiku zná a ví, co si může dovolit.

    Na první pohled vypadá tento postup jako výklad karet, ale v podstatě to nemá s kartami vůbec nic společného. Zájemce si může takto nejen vyladit svoji duši, ale i vyladit duši svým dětem či příbuzným.

    Uvedený způsob není ani jediný ani nejúčinnější, ale z důvodů uvedených v kapitole "Úvod" o těch dalších raději pomlčím.