Řečtí bohové neskončili na smetišti dějin !

Ty největší "síly" v naší duši takřka opomíjíme

Nový pohled na řeckou mytologii


    To, o čem pojednávají texty na těchto stránkách, můžeme nazvat praktickou mytologií. A půjde nám o to, abychom se pomocí třeba jen zevrubných znalostí řecké mytologie lépe vyznali sami v sobě. A také o to, jak využít těchto znalostí k praktickému zlepšení kvality prožívání našeho běžného každodenního života. A úvodem slova jednoho z velkých znalců světových mýtů:

    Joseph Campbell - religionista, mytholog

    Každá interpretace mýtu ve smyslu biografie, historie nebo vědy spolehlivě zabíjí jeho poetiku. Živoucí obrazy se stávají pouze vzdálenými fakty z dávných dob nebo dalekých míst. Kromě toho není nijak obtížné dokázat, že mytologie jako věda a historie je absurdní záležitostí. Pokud začne civilizace interpretovat svou mytologii tímto způsobem, vyprchá z ní život, z chrámů se stávají muzea a vazba mezi oběma perspektivami mizí. .. Mytologie je .. psychologie mylně vykládaná jako biografie, historie a kosmologie.

    V praktické práci vycházím z díla Milana Calábka a Haliny Bedněko.

   Halina Bedněnko - historička, mytoložka a mýtodramatička

    Na povahy řeckých bohů a bohyň se můžeme dívat jako na základní typy lidských povah. ... Každé božstvo má jasný charakter, motivace, zvyky, cíle a dokonce i svéráznosti. ....  Poznat bohy v sobě znamená lépe poznat sebe sama

    Budeme-li pozorovat lidi kolem sebe z tohoto pohledu, zjistíme, že řada z nich doslova ztělesňuje některé z řeckých božstev. Uvidíme kolem sebe spoustu kutilů Héfaistů (řecký bůh technologie a řemesel), řadu vládnoucích Diů (vládce bohů), žárlících i vznešených Hér (bohyně manželství), feministky či ekoložky Artemis (bohyně lesů a lovu), profesorky a manažerky Athény (bohyně moudrosti), spoustu mladých Áreů (bůh tance a bitevní vřavy) na silných motorkách, sladké, ale depresivní Persefony (vládkyně říše mrtvých), i svůdné, ale nevěrné Afrodíty (bohyně krásy a lásky). A kupodivu lidé, kteří se těmto božským postavám hodně podobají, a je jich řada, prožívají často ve svém životě i podobné příběhy, jaké nám u těchto postav zaznamenaly staré řecké mýty. Takto pochopíme jejich motivace a budeme mít představu, co od nich můžeme čekat.

    Jedinou knížka k tomuto tématu v češtině napsala americká spisovatelka řeckého původu Agapi Stassinopoulos. Jmenuje se Zamilovaní bohové a bohyně a vydalo ji nakladatelství Pragma.

   Agapi Stassinopoulos - spisovatelka, moderátorka a psycholožka

    Už tři tisíce let uplynulo od doby, kdy se moji řečtí předkové pokusili určit síly, které rozehrávají hru v našem nitru a vytvořili osm bohů a sedm olympských bohyní. Každému z nich dali jméno a popsali jeho příběh. Každý představuje jeden autentický vzor charakterizující ženskou nebo mužskou bytost.

    Jak využít těchto znalostí ke zkvalitnění našeho běžného života?

    Rudolf Starý - jungiánský psychoastrolog

    Navázání přímého styku s (těmito) dominantami kolektivního nevědomí s sebou může přinést obnovu individuálního života: příliv nové životní energie, nových podnětů, nápadů a obnovu zájmu o okolní svět. Celkový životní pocit se prudce pozvedá nad obvyklou hladinu, obzor vědomí se rozšiřuje, takže se může zdát, že klíč k proměně stagnujícího života byl konečně nalezen.

    Podaří se to však jen, pokud to uděláme vědomě a, což je velmi důležité, zachováme si od těchto sil rozumný odstup. Ptáte-li se teď, zda je vůbec něco takového možné, pak jsou tato stránky určeny právě vám.


    Bohužel jsem byl donucen okolnostmi část textů z těchto stránek odstranit. Mnozí čtenáři byli (a jsou a budou) natolik nezodpovědní, že postupy, o kterých jsem zde informativně psal, začali okamžitě bez jakýchkoli znalostí a zkušeností a přes všechna preventivní varování zkoušet. Ba dokonce s druhými lidmi. Ale za následky své hlouposti a neznalosti samozřejmě vyhubovali mně.

    Elektřina je výborná věc, když strčíme do zásuvky mixer či vysavač, ušetří nám to čas i námahu. Ale to neznamená, že máme do zásuvky strkat hřebík.

    Zuzana Antares - věštkyně, specialistka na tarot

    V dnešní době mi připadá, že je ... moderní (názor), že cokoliv je tady pro všechny. Všechno může zkoušet každý, všichni jsme si rovni, máme pluralitu názorů, všichni máme možnost se čemukoli věnovat. A když je nějaká oblast složitější, tak hodně lidí si to nepřipustí. Nebere to tak, že by se měli něčemu podrobit, že by měli něco vyzkoušet, že by se měli něčemu naučit a vrhají se do různých pokusů tak nějak nepřipraveni.