Vystupte na horu !!


      Jsem pohan, pantheista nebo prznitel antického odkazu? Tuto otázku mi klade řada čtenářů těchto stránek. Odpověď z mého pohledu je tato: Ani to, ani to, ani to. Jsem sám sebou, ale křesťanství, buddhismus, hinduismus, novopohanství, šamanismus a mnohé další způsoby rozvoje lidské bytosti mne zajímají. Neboť toto vše je nejen kolem mne, ale i ve mě. Jak venku, tak vevnitř - což je "poučka" známá z hermetismu. A pokusím se to vysvětlit. Ale jsme již v oblasti, ve které slova mnohdy selhávají. Kdo můžeš, pochop.

        Každá vývojová úroveň má své svébytné chápaní nejvyšší skutečnosti. Naznačuji to v následujícím odstavci. K jeho pochopení je ovšem nutné, abyste si před tímto přečetli celý obsah těchto stránek i těch pár řádku dole.


        Podstata, Absolutno, Tao, Nejvyšší Božství - nelze je vyjádřit, popsat ani vymezit, ale jeho přítomnost lze zažít. Některá učení hovoří o živém Bohu, vhodnější by však bylo spojení "živé Božství".

        mentální koncept Bohyně a Boha reprezentujících dva protiklady a mentální koncept jediného Božství, které je v sobě sjednocuje

        bohové (s malým "b") lišící se od kultury ke kultuře

        mýtická zvířata a další bytosti jako přírodní "duchové", ...

        silová zvířata

        hmotné tělo


    Jelikož je drtivá většina lidstva "uvězněna" v mentálním království Diově a domnívá se, že je možno všechny skutečnosti uchopit a pochopit myšlením, dochází k řadě zbytečných nedorozumění. Ve jménu konceptu jednoho Boha se příslušníci jednotlivých náboženství a dokonce jednotlivých frakcí téhož náboženství nemají rádi anebo spolu dokonce bojují. Je to pochopitelné, neboť mentální úroveň pracuje s protiklady. Ano - ne, dobrý - špatný, .... To by bylo v pořádku, kdybychom se pohybovali v praktickém životě nebo řešili technické problémy. Ale to, co se osvědčilo v praktickém životě, přenášíme jinam, do oblasti, která nás (naše myšlení) přesahuje, a obrací se to proti nám. Náboženské války jsou jen jedním z dokladů.

    Jiddu Krišnamurti - jogín a duchovní učitel 

... nesmíme nikdy zapomenout na to, že slova nejsou věci a že sebedokonalejší popis není tím, co popisuje.

    Zdeněk Kratochvíl - filosof, znalec antiky

    V těch takzvaných klasických jazycích (řečtina, latina) se poprvé vyvinula pseudojazyková možnost začít používat slova, která nic neznamenají, a přitom se tváří vznešeně.  ...  Lidi už blbnou tak, že místo aby řekli, že něco je, tak řeknou, že je to jsoucno.


    Jak funguje naše poznávání: Pomohu si nyní alegorickým příkladem. Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka. Vezmu-li si mapu střední Evropy, mohu si udělat jakousi představu o tom, co uvidím z jejího vrcholu. Budu-li mít podrobnější mapu širšího okolí Krkonoš, mohu si svou představu upřesnit. Mohu tuto svou představu načrtnou nebo ji vyjádřit popisem. Podobně to může udělat kdokoliv. Záleží také na tom, jak se kdo vyzná v mapách a jakou má prostorovou představivost. Pak můžeme své představy a náčrty porovnávat a diskutovat o nich. Můžeme se hádat, čí náčrt, popis nebo představa je lepší či přesnější. V lepším případě dáme hlavy dohromady a své představy upřesníme. Můžeme o tom psát knihy, můžeme se takto i docela dobře živit.

    Ale zaujatí diskusemi, porovnáváním a běžnými starostmi života mnohdy zapomeneme, že bychom si své teorie a představy mohli prakticky ověřit. Sněžka je vysoká a cesta je nebezpečná (šťouraly teď prosím, odmyslete si lanovku), loupe nás v kloubech a zlobí srdce, k čemu by byla dobrá ta námaha, když už jsme to pomocí map tak důkladně prozkoumali. Jiným to zase zapovídá víra, dalším zase svědomí. Škoda. Kdyby totiž dva rozhádaní odpůrci spolu vystoupili na vrchol Sněžky, s úžasem (nebo s hrůzou) by zjistili, že oba vidí totéž. A o krajině v okolí Sněžky by získali úplně jinou představu. Jak by s ní naložili, to je již druhá věc. Mohlo by to být i takto:

"Dvacet let se biji za svou koncepci, nechtějte teď, abych teď říkal něco jiného."

"Co jsem viděl, je sice úžasné, ale nebudu o tom mluvit, mohl bych přijít o místo."

A kdyby promluvili, mohli by narazit na názor okolí:

"Ty fotografie ze Sněžky jsou prokazatelně falešné."

"Ten cestopis je plný bludů snažících se odvést pozornost lidí od zavedených věcí."

Co říci závěrem?

Vystupte na tu horu! Alespoň do polovičky.


    Pozn. Buddhovo království je také jenom termín (nějak se domluvit musíme), klidně bych mohl použít třeba termínu království nebeské v nás a podobně.