Vztahy a archetypy


   Agapi Stassinopoulos - spisovatelka, moderátorka a psycholožka

Archetypy nám poskytují jisté významné stopy, které nám mohou pomoci se zorientovat (ve vztazích). Když začnete rozumět ... archetypálním vzorům, naučíte se vidět, jak působí ve vztahu a začnete vědomě ovlivňovat způsob svého vzájemného působení.

    Znáte ty otázky typu: "Proč se nezamiluji, když to chci a bylo by to pro mne výhodné. A proč jsem zamilován, přestože to nechci a působí mi to akorát potíže nebo utrpení?" Pusťme se tedy do tohoto tématu. Podívejme se, jak archetypy působící v naší duši ovlivňují mezilidské vztahy.

Erotická přitažlivost

    Božské archetypy mají tendenci párovat se podobně, jako se to dočítáme v mýtech. V pozdní antice párovali bohy takto: Zeus s Hérou, Poseidón s Démétér, Hádés s Persefóné, Apollón s Artemis, Árés s Afrodíté, Héfaistos s Athénou, Hermés s Hestií a Dionýsos s Ariadné. Z tohoto můžeme vyjít, ale četba mýtů i praxe ukazují, že tyto dvojice zdaleka nevyčerpávají všechny možnosti. Projděme si tady božské dvojice podrobněji.

    Zeus se páruje především s Hérou, ale také s pečující Démétér nebo podporující Athénou. Poseidón má v mýtech za manželku mořskou bohyni Amfitríté, což je ale mořská forma Afrodíty. Přitahuje jej i pečující Démétér a zklidní-li se, přitáhne i Athénu, která je jeho protiváhou. Hádés se snáší jen s poddajnou Persefóné. Apollón se páruje především s Artemis, ale také s Athénou a Persefóné. Árés je přitahován Afrodítou, vyzraje-li v rytíře, ochraňuje i Persefónu. Héfaista okouzluje Afrodíté, velmi často žije s Démétér, touží po Athéně, ale dokud nevyzraje, Athéna jej nechce. Hermés se doplňuje s Hestií, je však schopen zaplést se se všemi ženami. Loví jej zejména Artemis a Afrodíté, ale Hermés je, když je nechce, nepolapitelný. Někdy se dává dohromady i s Athénou. V podobné situaci je Dionýsos, který je schopen pobláznit všechny ženy. Touží po něm Afrodíté, dobře vychází s Persefonou a nechá se opečovávat od Demétér. Dozraje-li, patří k němu Ariadné = dozrálá Persefóné.

    Héra  je-li svobodná, přitahuje všechny muže. Dává se dohromady s Diem nebo vyzrálým Poseidónem, pokud je to vlivný muž. Démétér pečuje o Dia, Poseidóna a Héfaista. Nemá-li děti, je schopna pečovat takřka o každého muže. Zejména o mladšího Dionýsova. Hestia si často vystačí sama. Vyhovují jí vyzrálejší Hermés a Héfaistos, kteří se starají o to své a do jejích věcí se jí příliš nepletou. Athéna často podporuje Dia, vyhovuje jí i vyzrálejší Héfaistos a snese se i s vyzrálejším Apollónem či s Hermem. Artemis si vystačí sama anebo žije s Apollónem. Často loví Herma. Afrodíté přitahuje Área, Héfaista, Poseidóna, Dionýsa i nevyzrálého Herma. Je schopna pobláznit všechny muže, ojediněle však Dia a Háda. Persefóné se snese takřka s každým starším mužem (Diem, Hermem, Apollónem i vyzrálým Áreem), který si ji vybere, nemá-li na ni přehnané požadavky a je k ní vlídný. Přitahuje Háda, který jí zpravidla získává únosem, tedy proti její vůli. Ji samotnou přitahuje Adónis, muž mladší než ona, se kterým může manipulovat. V praxi to bývá Apollón, Dionýsos či Hermés.

Spolupracující a podporující se dvojice

    V těchto vztazích již nejde o erotiku, ale o spolupráci na pracovišti, při zábavě nebo i v rodinách. Mezi spolupracující dvojice patří Héra a Démétér, Hestia a Démétér, Koré a Persefóné, Koré a Démétér, Athéna a Hestia, Héra a Hestia, Arés a Hádés, Zeus a Apollón, Héfaistos a Apollón i Dionýsos a Hermés. Podporovat se mohou samozřejmě i dvojice uvedené v erotické přitažlivosti. Častá profesní a zájmová spolupráce je v případě dvojic Athéna a Zeus, Athéna a Apollón a Artemis a Apollón, Hestia a vyzrálý Apollón.

Soupeřící dvojice

    Tyto dvojice mají zpravidla protichůdné zájmy. Jsou to především nevyzrálý Poseidón a Athéna, nevyzrálý Poseidón a Héra, Poseidón a Apollón, Poseidón a Artemis, Poseidón a Hestia, Zeus a Hádés, Koré a Hádés, Afrodíté a Héra, Afrodíté a Persefóné, Afrodíté a Athéna, Athéna a Artemis, Athéna a Dionýsos, Artemis a Dionýsos, Apollón a Árés, Árés a Héra, Árés a Athéna, Árés a Héfaistos, Árés a Zeus. Poněkud zvláštní postavení zde má dvojice Apollón a Dionýsos. Zpravidla je to soupeřící dvojice. Ale mýtus říká, že v Delfské věštírně, která stojí na Dionýsově hrobě, vládnul devět měsíců Apollón a na zimní tři měsíce přenechával vládu Dionýsovi. Nesmíme zapomenout, že v antice se protiklady nevylučovaly tak, jako v současnosti, ale doplňovaly se.

    Tyto výčty jsou však pouze rámcové. Poměry v každé duši jsou jiné a tak mohou být vztahy archetypů v různých duších poněkud odlišné. Ono totiž záleží také na vyzrálosti archetypů. Jinak se chová Hermés tulák a zloděj, jinak Hermés průvodce duší. Podobný rozdíl je i mezi Afrodíté pozemskou a nebeskou, mezi Áreem buřičem a vyzrálým Áreem rytířem. Například s protivou zámečníkem Héfaistem nebude Athéna s nadšením ani spolupracovat, zatímco s Héfaistem alchymistou půjde i k oltáři. Výše uvedený přehled reprezentuje něco jako nejběžnější stav.

    Co z toho plyne pro praxi. Představte si, že máme ženu, v jejíž duši dominuje Athéna. Bude ji přitahovat starší muž, v jehož duši je silný Zeus nebo vyzrálejší Héfaistos. Bez problémů bude spolupracovat s Apollónem. Pokud se s ním dá dohromady, bude to svazek z rozumu. Problémy a spory bude mít Athéna především s Áreem, Poseidónem a Dionýsem. Přesněji řečeno s muži, v jejichž duši dominují tyto archetypy. Nicméně praxe ukazuje, že dá-li se dohromady se svým protikladem Poseidónem, mohou vytvořit docela zajímavý vztah. Takže nejen "podobné hledá podobné", ale i "protiklady se přitahují".

    Žena, v jejíž duši dominuje Afrodíté, bude přitahovat takřka všechny muže s výjimkou těch, v jejichž duši dominují Hádés a Zeus. Zeus sice s Afrodítou nesoupeří, ale také po ní netouží. S žádným z mužů však nevydrží Afrodíté v dobrém a trvalém vztahu. Jen s Héfaistem vydrží, ovšem pokud ji on bude obdivovat, materiálně dobře zajišťovat, nebude se příliš plést do jejích záležitostí a bude tolerovat její mimomanželské odskoky.

    Trochu odlišná je situace u mladého Poseidóna, který při seznamování se zpravidla ukazuje svou klidnou tvář a jeví se jako skvělý zábavný společník. Mnohdy až za dlouhý čas spatří partnerka jeho bouřlivou tvář, kterou snáší bez problémů jen Afrodíté.  

   U lidí, kteří nemají vůdčí (dominantní) pouze jeden z archetypů, musíme brát v úvahu vztahy všech silných archetypů. A můžeme se na to podívat ze dvou úhlů. Jaké vztahy budou mít archetypy uvnitř duše a jaké vztahy budou mít navenek.

*****

    Příklady vztahů archetypů uvnitř duše:

Žena - silné archetypy Démétér a Héra. Tyto archetypy se vzájemně podporují. Žena má předpoklad být dobrou matkou a současně i manželkou. Pokud si jí manžel Zeus váží a není příliš do větru. Pokud však ne, Héra bude vzteklá a Demétér zatrpkne. Ale pečovat o manžela nepřestane. 

Žena - silné archetypy Artemis a Athéna. Je to rozporuplná osobnost, Athéna s Artemis jsou soupeřící archetypy. Athéna s muži spolupracuje, Artemis soupeří, Athénu láká civilizace, Artemis příroda.

Žena - silné archetypy Démétér a Hestia. Vzájemně se podporují. Láskyplná, klidná, pečující a obětavá máma.

Muž - silné archetypy Zeus a Poseidón. To bude osobnost dvou tváří, Zeus s Poseidónem občas spolupracují, občas jsou ve sporu (viz charakteristika Poseidóna).

Muž - silné archetypy Héfaistos a Apollón. Archetypy se vzájemně podporují. Zřejmě klidnější, spolehlivý a šikovný muž, kterému to i dobře myslí.

Muž - silné archetypy Héfaistos a Árés. To bude rozporuplný muž, sice šikovný, pracovitý, ale nespokojený a vzteklý. Héfaistos s Áreem jsou soupeřící archetypy. 

    Příklady vztahů mezi dušemi:

Žena - silný archetyp Démétér. Muž - silné archetypy Héfaistos a Árés. Lze předpokládat špatný vztah. Démétér bude sice o Héfaista dobře pečovat, bude jí však vadit Áreova prudkost, neomalenost a zájem o sex. Laskavá a vyživující bohyně se časem změní v zatrpklou a vzteklou. 

Žena - silné archetypy Artemis a Athéna. Muž - silné archetypy Árés a Poseidón. Lze předpokládat špatný vztah, jsou zde soupeřící božské dvojice Athéna - Árés, Athéna - Poseidón a Artemis - Poseidón

Žena - silné archetypy Artemis a Athéna. Muž - silné archetypy Apollón a vyzrálý Héfaistos. Vztah může být dobrý, obě božské dvojice tj. Artemis - Apollón, Athéna - vyzrálý Héfaistos se přitahují.

Žena - silné archetypy Athéna a Hestia. Muž - silné archetypy Apollón a Hermés. Vztah může být dobrý, obě božské dvojice se přitahují.

*****

Posedlost a "magická" láska   

    Představme si situaci, když se setká muž s dominantním (vůdčím) Poseidónem s ženou, která má dominantní Afrodítu. Podle našich předchozích úvah se tato dvojice eroticky přitahuje. Pokud nejsou ostatní archetypy mezi dušemi soupeřící, může se stát, že Poseidón spontánně zaujme v duši muže místo, které doposud zaujímalo jeho JÁ. A Afrodíté spontánně zaujme v duši ženy místo, které doposud zaujímalo její JÁ. Tomuto stavu se říká posedlost archetypem a pojednáme o něm v samostatné kapitole.

    Oba se tím dostanou do stavu extáze, ve kterém se jim zdá, že takřka nic na světě pro ně není nemožné. Že jejich život dostal nový smysl. A že život, který doposud žili, byl pustý a prázdný. Jelikož je však myslící JÁ potlačeno, chovají se oba vůči okolnímu světu bezohledně, opouští bývalé partnery i přátele a tvrdí, že na to mají právo.

    Tento extatický stav trvá tak dlouho, dokud se u jednoho z nich z jakýchkoli příčin neobnoví původní stav. To se stane zpravidla do tří let. Pak u něj následuje vystřízlivění nebo dokonce odpor. U toho druhého partnera to vyvolá obrovské utrpení. A toto utrpení bude trvat tak dlouho, dokud se i u něj neobnoví původní stav, tj. JÁ se nestane opět samostatným.

Vztah JÁ k archetypům 

    Zde je důležité, které archetypy si JÁ oblíbilo. Ať již vědomě, či nevědomě. Ty, které odmítá, mu mohou škodit, ty, které favorizuje, mu mohou přinášet i velmi příjemné pocity. JÁ by si mělo uvědomit, že chce-li se evolučně pozvednout, nesmí zatracovat žádný archetyp !!

    Mohou se stát ještě dvě věci. JÁ může některému z archetypů bránit vstoupit do duše. A tak se tento archetyp objeví vně duše zpravidla jako "nepřítel"  anebo jeho "hněv" způsobí tělesný problém. Bude-li muž s dominantním Apollónem odmítat Áreovy dary jako něco hrubého a agresivního, může se objevit Árés vně. Jako agresivní soused, vedoucí a podobně. Anebo Áreův hněv vyvolá nějaký tělesný problém. Totéž se stane, když JÁ vyžene některý z archetypů z duše. Například se žena středního věku dá na duchovní cestu, a vyžene ze své duše pracovitého, ale příliš "hmotného" Héfaista. Může se stát (podle konkrétní situace v duši) že se tento archetyp objeví venku a žena se do něj zamiluje. Anebo jeho "hněv" jí způsobí tělesný problém.