Zušlechťování archetypů


    Po přečtení předchozích kapitol může následovat námitka: "Je to hezké, když člověk pochopí, proč reaguje jak reaguje a proč jsou jeho vztahy k lidem takové či onaké. Pochopení a sebepoznání je dobrá věc, ale jek to změnit?" A následují otázky: "Jak pomoci proměně Herma zloděje v Herma mága?"  "Jak proměnit depresivní Persefonu v nedepresivní královnu?" "Jak odstranit Héfaistovu nerudnost?" A tak dále a tak dále. Pokusím se odpovědět, pokusím se naznačit cesty.


1/ Změna rozmístění archetypů v duši

    Je popsána v kapitole "Praxe". Tímto způsobem zmírníme nebo dokonce vyřešíme vzájemné šarvátky archetypů v naší duši, či to, že jeden archetyp je stresován druhým dominantnějším archetypem. A vyšší spokojenost archetypů se samozřejmě promítne do spokojenosti naší duše.

2/  Tréning uvědomování.

    Neskutečně zjednodušeně řečeno: Budeme-li si soustavně a bez hodnocení uvědomovat své negativní myšlenky, své reakce na okolí, své závislosti či své strachy, tak pomaloučku začnou slábnout. Někteří duchovní učitelé hovoří o jejich postupném rozpouštění silou naší pozornosti. No, vypadá to jednoduše, ale tak jednoduché to není. Naopak se mi zdá, že čím více závislostí, strachů a negativních myšlenek vyčistíme jinými metodami, tím snáze nám půjde trénink uvědomování.

3/ Systém Fí

    Systém Fí je jeden z energetických systémů, který nám umožňuje čistit své zátěže z minulosti, zátěže pocházející z rodokmenu i řadu našich nepříjemných emocionálních reakcí. Jednou z jeho možností je i přímé působení na archetypy a na naše vlastnosti. Zájemci najdou podrobnosti zde.

4/ EFT = Techniky emoční svobody

    Jednoduché techniky odstraňování či zmírňování našich nepříjemných emocionálních reakcí, strachů, fobií, některých alergií a dalších potíží. Spočívá v tom, že pokud se nám podaří jednoduše slovně zformulovat náš problém, můžeme jej použitím jednoduchého rituálku zmírnit nebo dokonce i odstranit.

5/ Autopatie

    Principielně jednoduchá metoda aktivující fyzické i psychické samoregenerační "síly" organismu. 


Každé odstranění strachu, závislosti, nespokojenosti, ....... a podobně, vede automaticky k zušlechtění příslušného archetypu, který nás tímto "obdarovává".