Chvála včelařům

 

Doplnění textu (i níže) je označeno jako

 

Určitě jste slyšeli, že některá místa působí na člověka pozitivně, některá negativně a spousta dalších neutrálně. A samozřejmě moderní stavebnictví plodí spíše místa negativně působící. Všude spousta kovů a plastů které deformují přirozená elektromagnetická pole. Co s tím? Kladl jsem si dlouho tuto otázku.

 

Se způsobem práce, který zde naznačím, jsem se setkal v osmdesátých letech v časopise Včelař. Tehdy mne na něj upozornil můj tchán s tím, abych si přečetl, jaké hlouposti tam píší. Přečetl jsem si to, ale na rozdíl od včelaře praktika jsem tomu rozuměl. A protože mi na fakultě vštěpovali, že ani absurdní myšlenky nemáme odmítat, protože nikdy nevíme, co se z toho za 20-30 let vyvrbí, vyzkoušel jsem to. A ono to k mému překvapení fungovalo.

 

Určitě jste slyšeli o blahodárném působení včelích produktů na člověka. Možná jste slyšeli o tom, že mnozí včelaři dávají do úlů "nabíjet" vodu ba dokonce kosmetiku pro své manželky. A tento včelař se dělil s ostatními včelaři o postup, jak to narafičit, abychom tu kosmetiku nemuseli nosit do úlu, ale nabíjeli si ji třeba doma v koupelně.

 

A já jsem postupně přišel na to, že tímto postupem je možno kromě blahodárných účinků včelích úlů přenést třeba i působení stromů či skal do železobetonových paneláků.

 

Při následných pokusech jsem zjistil, že dochází též k postupné očistě těchto prostor od jakéhosi emocionálního znečištění. Znáte tu situaci, kdy se příjemní a veselí lidé nastěhují do bytu, který desítky let obývala rozhádaná dvojice. Mají tendenci hádat se též. Jen tendenci, někteří jí odolají, jiní ale ne. A určitě jste si všimli, že v budově úřadu práce, věznice nebo soudu je zcela jiná pocitová atmosféra, nežli v chrámu či ve školce, kde je příjemná učitelka a spokojené děti. A zjistil jsem, že i toto lze tímto postupem postupně zlepšit.

 

Zpočátku jsem pracoval pomocí papírových antének, které byly schopny přenést to něco, o čem jsme se na fakultě neučili. Něco, co citliví lidé vnímají jako brnění či elektrizování v rukou, když se přiblíží k mohutnému stromu či skále. Ke stromu jsem umístil malý "psychotronický" vysílač, který to něco přenášel do malých papírových kartiček. Tyto se umístily v místnosti na viditelné místo nebo si je zájemce vložil do kapsy.

 

 

Kartička (anténka) přenášející vibronace borovice

 

Způsob to byl těžkopádný, vysílače trpěly počasím, některé byly časem zničeny zvířaty nebi i lidmi, kteří je náhodně našli a nevěděli, o co jde. A tak jsem vydumal jiný způsob přenosu tohoto fenoménu, který jsem začal nazývat podle doc. Ivo Chudáčka vibronacemi. Orientální medicína a jóga jej pojmenovávají ki nebo čchi. Naši esoterici a duchovědci to sice nazývají energií, ale s fyzikální energií to má společné jen jméno. A díky tomu si nerozumí třeba z inženýry.

 

V současné době používám již jen jedinou kartičku a to kartičku na „aktivaci“ vody.

 

 

Kartička na „aktivaci“ vody

 

 

Její účinky zachycené automatickou kresbou

 

Postupem času jsem přišel na to, že přijímací anténou může být klidně místnost a dokonce i živá bytost a tedy i člověk. Vydal jsem se tedy tímto směrem. V průběhu zkoušek jsem se snažil dodržet několik bodů, které by podle mne měla taková metoda splňovat: Jednoduchost práce pro mne, jednoduchost pro zájemce a nízké materiální náklady. Vyvinul jsem nový „vibronační“ vysílač.

 

 

 

 

Vibronační vysílač při pravidelném půlročním čištění. Při provozu má nahoře kryt a je umístěn v objektu ležícím na okraji smíšeného lesa.

 

Jako první jsem vyzkoušel dálkové čištění místností. I to fungovalo. Co se dělo po zahájení čištění: Část obyvatel se začala cítit v bytech příjemněji. Druhá část obyvatel nepociťovala nic, protože byt či místnost nebyly příliš emocionálně znečištěné. U třetí skupiny se pocity obyvatel mírně zhoršily což je známkou, že se aktivovaly nějaké očistné procesy. Teprve později došlo ke zlepšení.

 

Teoreticky takováto očista prospěje každému bytu, ale ne vždy je nutná. Žili-li tam lidé řadu let v míru a v pohodě a ještě třeba v bytě meditovali, není vcelku co čistit. Podobně je to s novostavbami. Geoanomální (patogenní) zóny se touto metodou neodstraní, ale vznikne jakási protiváha, která nám umožní je lépe snášet.

 

Podobně reagují lidé, stanou-li se přijímací anténou oni sami. První skupina pociťuje pozvolné ale velmi pomalé zlepšování. Druhá skupina je zpočátku zaskočena nepříjemnými reakcemi, které ovšem signalizují, že se v organismu začalo něco dít. A třetí skupina nereaguje vůbec.

 

První pokusy jsem prováděl na sobě. Později i s kamarády a známými. Se zájemcem jsem se sešel, ujasnili jsme si, co chce řešit a posoudili, zda je tato metoda pro něj vhodná. Postupně jsem od tohoto postupu upustil. Práce s lidmi je svízelná a často dost nevděčná.

 

Řada lidí nemohla pochopit, že se tímto způsobem neřeší žádné konkrétní problémy či nemoci, pokoušíme se pouze nespecificky posílit samoregenerační procesy v organismu. U mnoha lidí se objevily jiné výsledky, než čekali. Například jim nezmizel ekzém, kvůli kterému se ozvali, ale zvýšila se jim třeba vitalita nebo se zlepšily vztahy v rodině či na pracovišti.

 

Hlavní nevýhodou byla však trvalost tohoto působení. Je to jako by nad vás někdo umístil pyramidu a kamkoli se hnete, jde pyramida s vámi. Nemůžete si od ní odpočinout, nemůžete z ní vylézt. A tak jsem zvolil za antény spíše kusy nábytku. Principielně cokoliv, nejlépe však křeslo nebo masérské lehátko. Tam si člověk může sednou či lehnout po dobu, která je mu příjemná. A může ji prodlužovat. 

 

Někteří z mých duchovněji orientovaných přátel namítali, že takovéto posilování je jen jemnější forma údržby člověka, který sám nemusí nic dělat. Ano, je to pravda. Ale na druhé straně, když jsem viděl kolem sebe tu spoustu zejména psychického utrpení, tak jsem si říkal, proč nezkusit těmto lidem život alespoň trošku prosvětlit. Když se to povede, tak se možná zamyslí nad tím, jak je to možné. Nad tím, že zřejmě existují i jiné věci mezi nebem a zemí, než se učí ve školách. A jejich pozornost se naorientuje i do těchto oblastí.

 

Nechtějte na mně, abych vám nějak vysvětlil, jak či proč to funguje. Jako bývalý fyzik musím říct po pravdě, že nevím. A nechci si vymýšlet nějaké krkolomné teorie. Těch najdete nakonec na internetu dost. Prostě to funguje a tak toho využívám pro své dobro. Pyramida také brousí žiletky, a přesto, že nevím proč se tak děje, brousím si je v ní.

 

S nástupem 21. století však přišla éra mobilních telefonů a wifin a já musel s lítostí konstatovat, že můj systém pracuje čím dále hůře. Proč? Opět nevím. A tak jsem jej opustil. Domníval jsem se, že natrvalo.

 

 

Před časem jsem dostal nápad, jak vliv elektrosmogu alespoň částečně eliminovat a zvýšit "výkon" vibronačního vysílače. A tak jsem činnost svého zařízení obnovil a opět začínám "přijímat" zájemce. Takže přátelé, kteří pravidelně sledujete, co nového se objeví na mých stránkách, máte nyní jedinečnou možnost.

 

Chcete si vyzkoušet, jak by fungovalo relaxační, harmonizační či vibronační křeslo u vás doma nebo na pracovišti? Chcete si vyzkoušet, jak funguje aktivovaný plyšák či jiný předmět? Ozvěte se a domluvíme se. Podle situace samozřejmě zdarma nebo za minimální režijní náklady.

 

 

 

 

 

Návštěvní kniha

zpět