Energie

Pár řádků pro koumáky

 

 Einstein kdysi řekl, že vše je energie. A bez ní nefunguje ani mysl ani tělo.

 

  S druhou větou souhlasím, bez energie nefunguje ani mysl ani tělo. Ale s tou první ne. Einstein nikdy neřekl, že vše je energie. Neřekl ani, že hmota a energie je totéž. Einstein byl fyzik. A takto si to přebrali ezoterici. A je to škoda, protože od sebe odtlačují mnoho mužských vědecké a technické orientace, kteří ještě nepochopili, že tatáž slova znamenají ve fyzice a technice něco jiného, než v tzv. ezoterických disciplínách.

 

 Rozhodně nejsem ezoterik ani fyzik, ale i tak si z fyziky pamatuji, že vše je forma energie.

 

  Toto tvrzení si bohužel "pamatují" skoro všichni. Kromě učitelů fyziky a inženýrů. Je to taková roztomilá pověra, která ovšem nahrává spolkům ala Sisyfos. Ale málokoho napadne zadat slovo energie třeba do vyhledávače Wikipedie, nebo se podívat do nějaké učebnice fyziky.

 

 Wikipedie není směrodatná, vytváří ji téměř kdokoliv, kdo tam napíše. Ale to vy určitě víte. Můžete mi prosím napsat přesnou vědeckou definici

 

  O Wikipedii jsem se zmínil proto, že tam to mají v tomto případě v pořádku

 

Co tedy vlastně ve Wikipedii stojí:

.

Energie je skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty (tj. látky nebo pole) konat práci.

.

Ze speciální teorie relativity plyne, že hmotnost (nikoli hmota!!) jsou ekvivalentní podle Einsteinova vztahu E=mc2, kde m je hmotnost a c rychlost světla ve vakuu.

.

Energie (tzv. klidová energie) přísluší též každému objektu s klidovou hmotností bez ohledu na jeho stav a působení silových polí. Přeměna této energie v jiné formy energie bývá často nesprávně označována jako přeměna hmoty (hmotnosti) v energii.

.

Energie ve fyzice a v technice je takzvaná skalární veličina. To znamená, že ji lze charakterizovat jedním číslem. Můžeme napsat, že nějaký přednět má energii 25 000 J (Joule) či, jak platilo dříve, 5 kWh (kilovathodin). Ale tyto Jouly ani kilowatthodiny nikam neproudí ani se nijak nešíří. Ale jsou fyzikální charakteristikou toho, co proudí, či toho, co se šíří.

.

Tedy proudící voda není energie, ale má energii. Světlo není energie, ale má energii. Jedoucí automobil není energie, ale má energii. V meridiánech, o kterých se pojednává v akupunktuře, proudí "čchi". A tato čchi není energií, ale má energii.

.

Není to jen slovíčkaření. Jsme v podobné situaci, jako u slov "los" a "rys". Bez porozumění kontextu nevíme, zda jde o zvíře, loterijní poukázku či technický výkres. 

.

Západní ezoterici udělali jednu chybu. Nahradili staré pojmy ki, čhi, prána či živa moderním slovem energie. To by až tak nevadilo, tak jak to nikomu nevadí u slov "los" a "rys". Ale potíž je v tom, že vlastnosti fyzikální energie přenesli na tu energii ezoterickou. A to nelze. Stejně tak, jako nelze jen tak přenést vlastnosti velkého parohatého zvířete (losa) na papírovou loterijní poukázku (los).

 

 

Návštěvní kniha

zpět